Berckeley Square BV
Organisatieadviesbureau & coaching

Berckeley Square is een eigenwijs organisatie-ontwikkelingsbureau. Wij bouwen samen met onze opdrachtgevers aan ‘gelukkige’ organisaties. Met als credo ‘verbinden op de kern, versnellen vanuit de (individuele) kracht’.

Een gelukkige organisatie is volgens ons een organisatie die haar doelen haalt, in termen van winst, budget en geleverde diensten/producten. Een bedrijf waar medewerkers hun talenten kunnen ontplooien en er toe doen omdat ze ʻwaardeʼ leveren en daar een inkomen mee verwerven. Een organisatie waar klanten tevreden zijn omdat ze krijgen wat ze nodig hebben.

Een organisatie die tastbaar en zichtbaar, positief en constructief maatschappelijk resultaat levert. Output waar alle maatschappelijke
stakeholders beter van worden. Sociale Innovatie, Advieswerk, Coaching, Gedeeld Leiderschap, Duurzame Inzetbaarheid, Slimmer werken, Zelforganiseren, Workshops

Onze diensten:

  • Veranderkracht in de organisatie ontsluiten en inzetten om resultaat te boeken
  • Persoonlijke en team-ontwikkeling om vanuit ieders persoonlijk leiderschap sturing en richting aan de organisatie te geven
  • Advies en ondersteuning om optimaal gebruik te maken van talent in de organisatie
  • Effectief en efficiënt her-ontwerpen van de werkprocessen

www.map-embed.net
Loods 6

Management
De Bonte Zwaan wordt beheerd en verhuurd door Stichting Kunstwerk Loods 6.
Voor meer informatie en reserveringen, neem contact op met een van de medewerkers van Loods 6.

Email: info@loods6.nl
Telefoon: 020-4182020

Bezoekadres
De Bonte Zwaan
Haparandadam 7
1013 AK Amsterdam

Disclaimer

Stichting Kunstwerk Loods 6 (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Loods 6, verleent u hierbij toegang tot http://www.bontezwaan.nl (“De Bonte Zwaan”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Loods 6 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Beperkte aansprakelijkheid

Loods 6 en de bedrijven van de Bonte Zwaan spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loods 6.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loods 6 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

schriftelijke toestemming van Loods 6, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.