Stichting Pluk de Nacht www.plukdenacht.nl

Pluk de Nacht is een openlucht filmfestival. De bijzondere formule draait om het vertonen van onderbelichte en onontdekte cinematografische parels en een prikkelend randprogramma met vernieuwende vormen van digital storytelling en originele installaties van jonge kunstenaars. Naast het hoofdprogramma is er iedere avond een afsluitend feestje en kun je er lekker eten en drinken.

Het festival werd in 2003 opgericht door Jurriaan Esmeijer, Caspar Sonnen, Emilio Troncoso en Henne Verhoef. Als fervente filmliefhebbers en -professionals bezochten de oprichters regelmatig internationale festivals. Het viel hen op dat van de vele prachtige films op deze festivals slechts een fractie in de Nederlandse bioscopen te zien was. En dat het grote publiek de weg naar filmfestivals en arthouse bioscopen vaak niet wist te vinden. Daardoor bleven veel filmische parels ongezien. Reden voor het viertal om Pluk de Nacht op te richten: een festival dat films vertoont die Nederlandse distributeurs niet oppikken en anders aan de aandacht zouden ontsnappen. En een festival dat nog altijd wordt gedragen door vrijwilligers.


www.map-embed.net
Loods 6

Management
De Bonte Zwaan wordt beheerd en verhuurd door Stichting Kunstwerk Loods 6.
Voor meer informatie en reserveringen, neem contact op met een van de medewerkers van Loods 6.

Email: info@loods6.nl
Telefoon: 020-4182020

Bezoekadres
De Bonte Zwaan
Haparandadam 7
1013 AK Amsterdam

Disclaimer

Stichting Kunstwerk Loods 6 (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Loods 6, verleent u hierbij toegang tot http://www.bontezwaan.nl (“De Bonte Zwaan”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Loods 6 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Beperkte aansprakelijkheid

Loods 6 en de bedrijven van de Bonte Zwaan spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loods 6.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loods 6 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

schriftelijke toestemming van Loods 6, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.