Wij brengen organisaties in beweging. Letterlijk en figuurlijk!

www.dmpart.nl
info@dmpart.nl

De Melker & Partners is ontstaan uit freelance samenwerkingsverbanden die in het teken staan van gelijkwaardigheid, vrijheid in ondernemen en betekenisvolle verbinding. Wij hebben een bureau van vaste medewerkers en een breed netwerk van partners. Wij beantwoorden huisvestings- en organisatievraagstukken voor non-profit organisaties met speciale aandacht voor erfgoed- en collectiebeheerders.

Wanneer een organisatie in beweging komt, ontstaan er vragen rondom het bewegingsproces. Soms gaat het om een letterlijke beweging; een organisatie heeft nieuwe huisvesting nodig en is opzoek naar een passende plek. Het kan ook gaan om beweging in figuurlijke zin. De organisatie wordt in de gelegenheid gesteld om, door wat voor impuls dan ook, beleid, processen, werkwijzen en doelstelling opnieuw onder de loep te nemen. Veelal vloeien de vragen die opdrachtgevers aan ons stellen voort uit deze beweging. Wij kijken dan ook verder dan de initiële vraag. Huisvestings- en organisatievraagstukken benaderen we dan ook op een integrale manier, zodat de organisatie optimaal wordt gefaciliteerd in het uitvoeren van haar kerntaak. Dit doen wij in de vorm van (voorbereidend) onderzoek, advies, projectleiding, projectmanagement en programmamanagement.


www.map-embed.net
Loods 6

Management
De Bonte Zwaan wordt beheerd en verhuurd door Stichting Kunstwerk Loods 6.
Voor meer informatie en reserveringen, neem contact op met een van de medewerkers van Loods 6.

Email: info@loods6.nl
Telefoon: 020-4182020

Bezoekadres
De Bonte Zwaan
Haparandadam 7
1013 AK Amsterdam

Disclaimer

Stichting Kunstwerk Loods 6 (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Loods 6, verleent u hierbij toegang tot http://www.bontezwaan.nl (“De Bonte Zwaan”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Loods 6 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Beperkte aansprakelijkheid

Loods 6 en de bedrijven van de Bonte Zwaan spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loods 6.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loods 6 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

schriftelijke toestemming van Loods 6, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.